Fördelar med massage

Har du ett stillasittande arbete med enformiga rörelser eller har du utsatts för stress under en längre tid?

Då kan en trötthet, irration eller molande smärta och stelhet uppstå i dina muskler.
Enbart medicinsk behandling med smärtstillande medel och vila är ofta otillräckligt. Kroppen behöver få in mer syre till musklerna för att den ska kunna arbeta som bäst.

Genom att lyssna på din kropp och dess signaler, kan du med övningar och massage få igång muskulaturen till en bättre cirkulation och funktion. Det får din kropp att må bra och förebygga dessa obehagliga känslor och spänningar.

Massage ökar blodgenomströmningen i muskeln och förbättrar eller hjälper till att upprätthålla ämnesomsättningen i vävnaderna. Det i sin tur hjälper kroppen att göra sig av med slaggprodukter som samlats – som ofta är orsaken till ömhet och stelhet i musklerna.
Massage stimulerar också en ökning av ”må bra hormonerna” endorfiner och oxytocin i kroppen som kan sänka ett högt blodtryck, ge avslappning och viss smärtlindring. Det kan i sin tur leda till att öka det psykiska välbefinnandet som allt som oftast går hand i hand med det fysiska välmåendet.

Massage har en positiv inverkan på oss. Läs mer om mina behandlingar här.

Medlem i försäkringsföretaget SMARF (Svenska Massage Akademins Riksförbund)- för din säkerhet.

Alla medlemmar i SMARF är välutbildade och arbetar enligt förbundets etiska regler och är för kundens trygghet behandlingsskade – och ansvarsförsäkrade.